Πώς σχετίζεται η υγρασία σε κλειστούς χώρους με την μεταδοτικότητα του κορονοϊού – Ποια είναι τα σωστά επίπεδα

Η υγρασία που υπάρχει στα σπίτια μας παίζει σημαντικό ρόλο και στην μετάδοση του κορονοϊού και μπορεί να βοηθήσει ευεργετικά στη μετάδοση, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του

Περισσότερα